Fin bot

Welcome to the chat!

PSD 2 Open Banking

API Портал за PSD2 и Доставчици на услуги

Отвореното банкиране или т.нар. „Open Banking“ възниква в резултат на Директива (ЕС) 2366/2015 (PSD2). То предоставя възможност на индивидуални и корпоративни клиенти за сигурно споделяне на техни данни с банки и трети страни доставчици,които предоставят услугите по иницииране на плащане, по предоставяне на информация за сметка и потвърждение за наличност на средства по сметка.Данните се споделят посредством Специални програмни интерфейси (APIs).

API Портали за Трети страни доставчици ("TPPs")

МАЙФИН ЕАД, като част от усилията си съгласно PSD 2, предоставя:

Тестова среда,базирана на стандартите на "Берлинската група" и национален стандарт BISTRA, и налична за разработчици и Третите страни доставчици /ТPPs/, предоставяща възможност за изпитване на достъп до API.Тестовата среда е достъпна на следния интернет адрес:https://psd2dev.myfin.bg/myfin/psd2

Продукционна среда, базирана на стандартите на "Берлинската група" и национален стандарт BISTRA, даваща възможност на Третите страни доставчици /TPPs/да предоставят услугите, базирани на PSD 2.Продукционната среда е достъпна на следния интернет адрес:https://psd2api.myfin.bg/myfin/psd2

При работа с посочените сайтове е възможно да се наложи да инсталиранте ROOT сертификатите на издателя във Вашия браузър.

Статистическа информация

API Портал за PSD2 и Доставчици на услуги

MyFin ще публикува на 3(три)-месечна база статистическа информация за сравнение на достъпността на интерфейсите, предоставени от MyFin на нейните ползватели на платежни услуги за директен достъп до техните платежни сметки онлайн ежедневно, започвайки от 01.01.2023 г.

  • Може да се запознаете със статистическата информация за периода 01.01.2023 -31.03.2023 тук.

  • Може да се запознаете със статистическата информация за периода 01.04.2023 -30.06.2023 тук.