Научете повече за нашите планове

price1

Безплатен (ниво едно)

Безплатен

Откриване на сметка, само първата сметка е без такса

Закриване на сметки – без такса

Получатели - до 5

Комунални плащания - без такса

Преводи с трансакционна такса

Местна валута - 0.55 лв.

SEPA преводи - 0.55 лв.

Super-Fast payments - 5 евро

SWIFT преводи - 0.5% мин. 7 долара

Известия (ограничена функционалност)
*може да се получават само базови известия

Една сметка в една валута

Една виртуална карта

Една дигитална карта

Една физическа карта
*може да бъде добавена допълнителна такса за разходи за доставка/издаване или подновяване.

Дигитални плащания - без такса

Теглене в брой - за транзакция:
• 1 лв. за страни от ЕИП;
• 3 лв. за страни извън ЕИП.

Теглене в брой - лимит до 400 лева

Справочна информация – основна информация и детайли - без такса

Експорт на трансакциите в.pdf - без такса

price2

Разширен (ниво две)

12 лв. / месец

Откриване на сметка – до 3 (три) безплатни сметки

Закриване на сметки – без такса

Получатели - неограничен

Комунални плащания - без такса

SEPA преводи - 0.30 лв.

Super-Fast payments - 3 евро

SWIFT преводи - 0.3% мин. 5 долара

Известия (пълна функционалност)

До 3 сметки (BGN, EUR, GBP)

Дигитална карта за всяка сметка и физически карти
*допълнителна такса за разходи за доставка

До 3 физически карти
*може да бъде добавена допълнителна такса за разходи за доставка/издаване или подновяване

Дигитални плащания - без такса

Теглене в брой:
• 1 лв. за страни от ЕИП;
• 3 лв. за страни извън ЕИП.

Теглене в брой - лимит до 800 лева

PFM (управление на лични финанси)

Справочна информация – основна информация и детайли - без такса

Експорт на трансакциите в.pdf - без такса

Застраховка при пътуване:
• За медицински разноски - до 5 000 USD;
• Застрахователно покритие - до 10 000 USD;

price3

Премиум (ниво три)

20 лв. / месец

Откриване на сметки – без такса

Закриване на сметки – без такса

Получатели - неограничен

Комунални плащания - без такса

Неограничени преводи – без такса

Местна валута - без такса

SEPA преводи - без такса

Super-Fast payments - без такса

SWIFT преводи - без такса

Известия (пълна функционалност)

Неограничен брой сметки

Дигитална карта за всяка сметка и физически карти
*може да бъде добавена допълнителна такса за разходи за доставка/издаване или подновяване

Неограничени физически карти
*може да бъде добавена допълнителна такса за разходи за доставка/издаване или подновяване

Дигитални плащания - без такса

Теглене в брой - безплатно

Теглене в брой - лимит до 1000 лева

PFM (управление на лични финанси)

Справочна информация – основна информация и детайли - без такса

Експорт на трансакциите в.pdf - без такса

Застраховка при пътуване:
• За медицински разноски - до 15 000 USD;
• Застрахователно покритие - до 15 000 USD;

price1

Безплатен (ниво едно)

Безплатен

Откриване на сметка, само първата сметка е без такса

Закриване на сметки – без такса

Получатели - до 5

Комунални плащания - без такса

Преводи с трансакционна такса

Местна валута - 0.55 лв.

SEPA преводи - 0.55 лв.

Super-Fast payments - 5 евро

SWIFT преводи - 0.5% мин. 7 долара

Известия (ограничена функционалност)
*може да се получават само базови известия

Една сметка в една валута

Една дигитална карта

Една физическа карта
*може да бъде добавена допълнителна такса за разходи за доставка/издаване или подновяване

Дигитални плащания - без такса

Теглене в брой - за транзакция:
• 1 лв. за страни от ЕИП;
• 3 лв. за страни извън ЕИП.

Теглене в брой - лимит до 400 лева

Справочна информация – основна информация и детайли - без такса

Експорт на трансакциите в.pdf - без такса

price2

Разширен (ниво две)

12 лв. / месец

Откриване на сметка – до 3 (три) безплатни сметки

Закриване на сметки – без такса

Получатели - неограничен

Комунални плащания - без такса

SEPA преводи - 0.30 лв.

Super-Fast payments - 3 евро

SWIFT преводи - 0.3% мин. 5 долара

Известия (пълна функционалност)

До 3 сметки (BGN, EUR, GBP)

Дигитална карта за всяка сметка и физически карти
*допълнителна такса за разходи за доставка/издаване или подновяване

До 3 физически карти
*може да бъде добавена допълнителна такса за разходи за доставка/издаване или подновяване

Дигитални плащания - без такса

Теглене в брой:
• 1 лв. за страни от ЕИП;
• 3 лв. за страни извън ЕИП.

Теглене в брой - лимит до 800 лева

PFM (управление на лични финанси)

Справочна информация – основна информация и детайли - без такса

Експорт на трансакциите в.pdf - без такса

Застраховка при пътуване:
• За медицински разноски - до 5 000 USD;
• Застрахователно покритие - до 10 000 USD;

price3

Премиум (ниво три)

20 лв. / месец

Откриване на сметки – без такса

Закриване на сметки – без такса

Получатели - неограничен

Комунални плащания - без такса

Неограничени преводи – без такса

Местна валута - без такса

SEPA преводи - без такса

Super-Fast payments - без такса

SWIFT преводи - без такса

Известия (пълна функционалност)

Неограничен брой сметки

Дигитална карта за всяка сметка и физически карти
*допълнителна такса за разходи за доставка/издаване или подновяване

Неограничени физически карти
*може да бъде добавена допълнителна такса за разходи за доставка/издаване или подновяване

Дигитални плащания - без такса

Теглене в брой - безплатно

Теглене в брой - лимит до 1000 лева

PFM (управление на лични финанси)

Справочна информация – основна информация и детайли - без такса

Експорт на трансакциите в.pdf - без такса

Застраховка при пътуване:
• За медицински разноски - до 15 000 USD;
• Застрахователно покритие - до 15 000 USD;